Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

Bemutatkozás

Egyesületünk 1995-ben alakult. Megalakulásától arra törekszik, hogy az Egyesület tagjait a lehető legjobban fel tudja készíteni szakmai (nemcsak számviteli) feladataik ellátására, a gyorsan változó jogi környezethez való alkalmazkodásra.

Az Egyesület és a tagok közötti közvetlen kapcsolat a biztosíték arra, ha a tagnak valamilyen problémája van, arra a lehetséges gyorsasággal választ kapjon.

A rendszerváltást követően a kisvállalkozások százezrei jöttek létre. ez a könyvelők számára nemcsak a megbízások számának a növekedését jelentette, de együtt járt az elvégzendő feladatok bővülésével is. A könyvelő az, aki a számviteli feladatok elvégzésén túlmenően - számos esetben - ellátja a vállalkozó adózással, adó- és járulékbevallással kapcsolatos feladatait is. Ez utóbbi feladatok ellátása - sokszor - több munkával és felelősséggel jár, mint a könyvelés, a beszámolókészítés.

Ezek ismeretében alakult meg 1995-ben a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete. Az Egyesület alapszabályában megfogalmazott feladatokból (rendszeres tájékoztatás, szakmai tanácsadás, jogszabály-tervezetek véleményezése, jogszabályi előírások értelmezése stb.) az következik, hogy az Egyesület olyan - sajátosan értelmezett - érdekképviseleti szervezet, amely a tagok érdekeit, érdekeik érvényesülését azon keresztül tudja megvalósítani, ha az Egyesület tagjait a lehető legjobban fel tudja készíteni a rájuk háruló (nemcsak számviteli) feladataik hibamentes ellátására, a gyorsan változó jogi környezethez való alkalmazkodásra.

Az alapszabályban megfogalmazott kötelezettségének megfelelően, a tagdíj ellenében - megalakulásától kezdődően - központi, illetve külső előadóval, évenként legalább öt alkalommal továbbképző, felkészítő előadásokat, konzultációkat tartunk mind a 19 helyi szervezetnél. Ezen túlmenően -2003-tól részt veszünk a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésében (évenként általában 100 csoporttal, 3000 résztvevővel), -2005-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával kötött együttműködési megállapodás alapján a helyi szervezetek a szakmai rendezvényeiken résztvevő könyvvizsgálók részére - a Kamara helyi szervezete elnökének hozzájárulásával - kreditpontot tudunk adni, -2010-től az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők részére is szervezünk kreditpontos továbbképzéseket. Fontosnak tartjuk az együttműködést a szakmai szervezetekkel, az Egyesület önálló arculatának a megtartása mellett. Az Egyesület és a Kamara közötti együttműködési megállapodás jótékony hatása egyre több helyi szervezetünknél érződik (közösen szervezett és így lényegesen több előadás, konzultáció szervezésében).

Az Egyesületnek országosan 19 helyi szervezete van (18 megyei és a fővárosi), megkönnyítve tagjainknak az Egyesület rendezvényein való részvételt. A taglétszám meghaladja 2500 főt. A tagok mintegy kétharmada könyvelő, a többiek könyvvizsgálók, adótanácsadók, egyéb számviteli szakemberek. Az Egyesületnek rendes és pártoló tagjai lehetnek.

A rendes tagok természetes személyek, 2023. évi tagdíja 18.000 Ft/év.

A pártoló tagok gazdálkodó szervezetek, 2023. évi tagdíja 36.000 Ft/év/ képviselet.

A taglétszám 85 százaléka természetes személy. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az alapszabályban foglaltak megvalósulása, a létszám megtartása, növelése érdekében fogalmazódott meg az a feladat, hogy a tagokkal közvetlen és folyamatos kapcsolattartás szükséges. Az Egyesület megalakulásától - a továbbképző, felkészítő előadásokon, konzultációkon túlmenően, az írásban feltett kérdésekre írásban válaszol.

A tagokkal való szorosabb kapcsolat érdekében 2019. januárjától ismételten megújítottuk honlapunkat.
A megújított honlapon keresztül juttattuk el tagjainkhoz a számviteli, adó- és járuléktörvények, kapcsolódó egyéb törvények módosításáról készített összeállításainkat, a tagjaink kérdéseire adott válaszokat, egyéb fontos közleményeket.

A megújult honlap alkalmas arra is, hogy azon keresztül lehessen jelentkezni a továbbképző, a felkészítő, a kreditpontot biztosító előadásokra, konzultációkra, a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzésére.

2013-tól Egyesületünket a Pénzügyminisztérium szakmai szervezetté minősítette. A minősítés 2020-tól lehetőséget ad arra, hogy nem csak a  mérlegképes könyvelő, hanem adótanácsadó, adószakértő és okleveles adószakértő  tagjaink részére is az éves tagságért Egyesületünk 2 nem számviteli kreditet biztosítson.

2016. áprilisától Botka Erika az Egyesület elnöke. Az alapító elnök, dr. Nagy Gábor, tiszteletbeli elnökként továbbra is segíti és támogatja a szakmai munkát.

Tagjaink részéről rendszeresen felmerül, hogy az Egyesületnek igazi, klasszikus érdekképviseleti feladatokat is el kellene látnia. Ezzel egyet kell érteni, megvalósításának azonban az akadálya elsősorban az, hogy hiányzik az ehhez szükséges háttér. Az Egyesület a - korábban és időben megkapott - jogszabály-tervezetek véleményezésekor ugyan közvetítette a problémákat, de ez kevésbé volt eredményes.

A jövőt illetően az eddigieknél jobban kell hangsúlyozni a jogalkotó, a kormányzat felé egyrészt azt, hogy a későn megjelenő és gyakran év közben is változó jogszabályok olyan helyzetbe hozzák a törvénytisztelő számviteli szakembereket (a tagságot), amely lehetetlenné teszi a szakszerű munkavégzést, másrészt a jogszabályi előírásokból következő feladatok teljesítésének az eszközeit (például a bevallások nyomtatványait) ne a teljesítés időpontjában hozzák végleges formájukban nyilvánosságra, és nem utolsó sorban, a kormányzat álljon ki a számviteli szakma mellett, hangsúlyozva a számviteli szakemberek felelősségteljes szerepét, megbecsülésének szükségességét a vállalkozói tevékenységhez nélkülözhetetlen feladatok ellátásában.

Az Egyesület, az egyesületi munka rövid bemutatásával a célunk egyrészt az volt, hogy kedvet csináljunk mind több számviteli szakembereknek, hogy lépjen be az Egyesületbe, másrészt felhívni a könyvelőket foglalkoztató vállalkozók figyelmét arra, hogy a számviteli feladatok ellátásával szakmailag jól felkészült, naprakész ismeretekkel rendelkező egyesületi tagokat bízzanak meg.


Kapcsolódó oldalak