Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

Mérlegképes könyvelők Kreditpontok 2020.

Könyvviteli szolgáltatást végző mérlegképes könyvelők részére

 

Képzés megnevezéseMegszerezhető kredit pontokTémakörSzakterület

2020. évi változások a társadalombiztosításban - Változás az 1997. évi LXXX.

törvény és a helyébe lépő 2020. július 1-jétől alkalmazandó új Tbj. szabályaiban, valamint kapcsolódó változások a szociális hozzájárulási adóban

és a szakképzési hozzájárulásban

6

Nem

számvitel

Vállalkozási

Számviteli változások a 2019. évi C. tv. alapján, osztalék és osztalékelőleg számvitele, gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének

és szétválásának számvitele

8

Számvitel

Vállalkozási

Szt. változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, EVA adónem megszűnésének számvitele, kapott támogatások elszámolása, 2019-es üzleti év zárásának kiemelt feladatai, saját tőkevesztés számvitele

8

Számvitel

Vállalkozási

2019-ben kihirdetett 2020-ban hatályba lépő adó- és tb. változások, egyéni vállalkozó által alapított kft-hez kapcsolódó adózási szabályok, részvény, üzletrész adózása az SZJA tv-ben, KIVÁ-ba belépés és kilépés adózása

8 Nem számvitel Vállalkozási

Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, adónemek közötti áttérés/visszatérés számviteli feladatai, időbeli elhatárolások, ellenőrzés és saját tőke számvitele (e-learning)

8SzámvitelVállalkozási

A programok a Helyi Szervezeteinknél meghirdetett időpontokban látogathatók.