Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

Kreditpontos képzések 2020.

 

Képzés megnevezéseMegszerezhető kredit pontok
AdótanácsadóknakAdószakértőknekOklv.Adószakértőknek

2020. évi változások a társadalombiztosításban- Változás az 1997. évi LXXX. törvény és a helyébe lépő 2020. július 1-jétől alkalmazandó új Tbj. szabályaiban, valamint kapcsolódó változások a szociális hozzájárulási adóban és a szakképzési hozzájárulásban

7 77

Számviteli változások a 2019. évi C. tv. alapján, osztalék és osztalékelőleg számvitele, gazdasági társaságok átalakulásának, egyesülésének és szétválásának számvitele

 8 88

Áfa tv. 2020. évi változásai

6 66

Szt. változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, EVA adónem megszűnésének számvitele, kapott támogatások elszámolása, 2019-es üzleti év zárásának kiemelt feladatai, saját tőkevesztés számvitele

8 88

2019-ben kihirdetett 2020-ban hatályba lépő adó- és tb. változások, egyéni vállalkozó által alapított kft-hez kapcsolódó adózási szabályok, részvény, üzletrész adózása az SZJA tv-ben, KIVÁ-ba belépés és kilépés adózása

999

Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, adónemek közötti áttérés/visszatérés számviteli feladati, időbeli elhatárolások, ellenőrzés és saját tőke számvitele (e-learning)

777

A programok a Helyi Szervezeteinknél meghirdetett időpontokban látogathatók.