Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

PM regisztráció

A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a szerint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartását a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezeti.

A Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába felvételét kérő természetes személy a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó kérelmet, illetve annak mellékleteit a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságainak egyikénél (a továbbiakban: Igazgatóságok), vagy a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) ügyfélszolgálati irodájánál (1051 Budapest, József nádor tér 2-4., nyitvatartás: kedd, csütörtök 9.00-11.00) nyújthatja be személyesen vagy meghatalmazott útján, továbbá megküldheti a hatóság részére postai úton a Pénzügyminisztérium címére (1369 Budapest, Pf. 481).illetve elektronikus ügyintézés keretében a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül (Nyilvántartás témacsoportban).

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Könyvviteli szolgáltatást végző mérlegképes könyvelőknek

Az alábbi menüpontokban a PM regisztrációs eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatókat olvashatják.

Adótanácsadóknak, adószakértőknek és okl. adószakértőknek

Az alábbi menüpontokban a PM regisztrációs eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatókat olvashatják.