Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

E-learning továbbképzés

Egyesületünk célul tűzte ki, hogy az e-learning képzések elindításával, a szakma legjelesebb képviselői által készített tanagyagokkal minél jobban segítse az Ön tudásának folyamatos megújítását.

Az E-learning továbbképzési rendszer azért lett létrehozva, hogy a felhasználók videó alapon tudjanak a számítógépen tananyagokat megtekinteni. A program az aktuális Nemzetgazdasági minisztériumi rendeleteknek megfelel.

Az e-learning továbbképzéseket az oktatásra jelentkezéskor a Főtitkári hivatal szervezésében találja.

Jelentkezés, Résztvevő azonosítása (validálása)

A jelentkezést követően Egyesületünk a résztvevő azonosításával biztosítja, hogy a képzésben résztvevő a saját nevében végzi el a továbbképzést. Amennyiben az e-képzésre jelentkező már tagja Egyesületünknek, akkor a tagságához rendelt egyedi felhasználó azonosítóval és hozzátartozó jelszavával belépve személyes oldalára jelentkezik a kiválasztott e-képzésre.

Amennyiben külsős (nem tag) jelentkezik a képzésre, ugyanezen adatokat bekérjük és egyedi felhasználói azonosítót kap. A jelentkezéskor a következő adatokat adja meg a jelentkező, melyet rendszerünkben ezt követően nyilvántartunk: név, születési név, regisztrációs szám, e-mail cím, születési hely, idő, telefonszám, levelezési cím, számlázási adatok.

A Hozzáférés engedélyezése

A program generál egy személyes felhasználói fiókot, melybe a továbbképzésre jelentkező e-mail címével és jelszavával tud belépni. Egyesületünk által végzett azonosítást követően kerül jóváhagyásra a kiválasztott e-tananyagokhoz való hozzáférés.

A Képzés elvégzése

A képzésre jelentkező a felhasználói oldalára bejelentkezik és hozzáfér a kreditpontos tananyaghoz.

Az előadás megtekintése a következő feltételekkel lehetséges:

  • A tananyagot a jelentkezőnek legalább egyszer a rendszer által ellenőrzött körülmények között kell megtekintenie.
  • Elektronikus rendszerünk figyeli, hogy a továbbképzés résztvevője párhuzamosan ne jelentkezhessen be többször, így megelőzzük, hogy párhuzamosan több tananyagot, modult nézzen egyszerre.
  • A tananyag lejátszása nem gyorsítható, időben előre nem lehet benne ugrani, a megtekintés csak megállítható és továbbindítható. A már megtekintett, igazolt részek újranézhetőek (ekkor időmérés nem történik).
  • A tananyag modulok 10-40 perces blokkokban tekinthetőek meg. Minden blokk esetében a program megköveteli egy blokk megszakítás nélküli megtekintését.
  • Ha a megszakítás mégis megtörténik, akkor a rendszer az adott blokkra teljesített időt törli és a blokkot újra meg kell tekinteni.

Fontos, hogy az ellenőrzött megtekintést követően korlátok nélkül bármikor újra nézhető a tananyag!

Felhasználói aktivitás

A rendszer több módon figyeli a felhasználó jelenlétét megtekintés közben: bármilyen kattintás: hangerő módosítás, visszalépés, megtekintés szüneteltetése vagy elindítása aktivitásnak számít. Ha a felhasználó 10 percen keresztül nem mutat semmilyen aktivitást (tehát nem kattint semmire), akkor a rendszer egy piros villogó gombot jelenít meg hangjelzéssel. Ha erre a piros gombra nem történik kattintás, akkor a megtekintés 30 másodperc után megáll. A videó utolsó blokkjának megtekintését követően Egyesületünk minőségbiztosítási szabályzatában foglaltak szerint résztvevői értékeléssel zárul a továbbképzés.

Igazolás kiállítása

Amennyiben a résztvevő a fenti feltételeknek eleget téve végezte el a képzést, Egyesületünk a 30 napon belül kreditpontos e-learning továbbképzésen való részvételről (a tananyag ellenőrzött megtekintéséről) az NGM által előírt adattartalommal, aláírással és pecséttel ellátott igazolást (az egyes blokkok megtekintésének pontos időpontjával) állít ki számára, melyet belépési kódjaival az e-képzési rendszerből bármikor letölthető.

Részvétel lejelentése a Nemzetgazdasági Minisztérium felé

Egyesületünk legkésőbb 30 nappal a továbbképzés elvégzését követően a résztvevőkről jelentést küld (az elektronikus felületen keresztül) a Nemzetgazdasági Minisztérium felé.