Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

15/2023 Forint krekítés, devizás hitel elszámolás

Kerekítési különbözetekhez:

A számviteli törvénynek konkrét előírásai nincsenek a kerekítések tekintetében, így azt a vállalkozásra bízza. Valóban vannak olyan sorok, amelyeknél vagy más jogszabályi előíráshoz (pl. jegyzett tőke összegének a cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőke összegével kell megegyeznie) vagy a beszámolóban meglévő egyezőségekhez (pl. adózott eredmény vagy a saját termelésű készletek állományváltozása a mérlegben és az eredménykimutatásban meg kell hogy egyezzen, vagy a eszköz és forrás összesennek is egyeznie kell) igazodni kell, ami a kerekítési különbözetekre is kihat, azonban ennek kezelése a vállalkozás döntése.

Devizabetétszámla kezeléséhez:

Ha a pénzforgalmi számla devizaneme a társaság könyvvezetésének, beszámolókészítésének pénznemétől eltér (azaz devizaszámlája van a társaságnak), és azon alakul ki negatív egyenleg, akkor a társaságnak ebben az esetben devizakötelezettsége jön létre a negatív számlaegyenleg összegéig. A keletkező devizakötelezettség forintértékét ezért a számviteli törvény 60. §-ának (1) bekezdése szerint a tranzakció napjára vonatkozó, a társaság által választott számviteli politikában választott árfolyamon kell meghatározni (azaz az átlagáras technika nem alkalmazható, mert nem eszközről (készletről), hanem kötelezettségről van szó) . A kiszámított, könyvelendő forintérték üzleti év közben kimutatható a pénzforgalmi számla követel oldalán (ha azt a könyvviteli program megfelelő árfolyam hozzárendelésével lehetővé teszi) vagy a forrásoldalon nyitott kötelezettségszámlán is.

Ha a vállalkozó 95 eurót vásárol folyószámlahitelének mérséklésére 425 Ft/Euró árfolyamon 40.375 Ft-ért, akkor a tény Ft összegen, azaz 40.375Ft-ért kell a valutát állományba venni, ha azonban ebből a valutából befizet a folyószámla hitel csökkentésére, akkor a 95 eurót a valutapénztárból 40.375 Ft-on kell kivezetni, a devizahitel kötelezettség azonban könyv szerinti árfolyamon csökken, ami a kérdés szerinti árfolyamon 38.000Ft (95,x400Ft/euro), így árfolyamkülönbözet fog keletkezni [megjegyzem persze, hogy az előbb leírtak alapján, ha a devizahitel 400Ft/euró árfolyama átlagár technikával jött ki, akkor persze a 400Ft/eurós árfolyam sem jó a könyveléshez).