Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

30/2023 Támogatások elszámolása

A kérdésben hivatkozott pályázatok pályázati felhívásaiban szerepel, hogy ezen pályázati pénzek egyik forrása uniós EMVA támogatás. Az EMVA-ból kapott fejlesztési támogatásokat az 55/2019-es AM rendelet előírása alapján tőketartalék javára kell elszámolni, de lekötött tartalékba át kell vezetni annyi évre, ahány éves használati időt írtak elő a gépbeszerzésre.
A költség-ráfordításra kapott támogatást azonban egyéb bevételként kell elszámolni (pl. digitális átállás esetén lehetnek költségek is)i.
Arra azonban fel kell hívni a figyelmet, amennyiben előleget kaptak 2022-ben, akkor azt kötelezettségként kell kimutatni a könyvekben mindaddig, míg az előleggel el nem számolnak.
Ha a mérlegkészítés időpontjáig az előleggel való elszámolás megtörténik, akkor a kötelezettséget a 2022-re meg kell szüntetni a tőketartalék és/vagy egyéb bevétel javára. Ha nem történik meg az előleggel való elszámolás ezen időpontig, akkor a 2022-es beszámolóban a kapott előleget kötelezettségként kell kimutatni.