Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

36/2023 Tőkeemelés, pályázati támogatás

Tekintettel arra, hogy a kérdésben szereplő társaság tartós részesedés megszerzésére kapta a fejlesztési támogatást,ezért az arra kapott támogatást a számviteli törvény 84. §-a (2a) bekezdésének előírása alapján Részesedésből származó bevételként kell elszámolni, de időbelileg el kell határolni. A halasztott bevételt a részesedés bekerülési értékének ráfordításkénti elszámolásakor – azzal arányosan – kell feloldani Részesedésekből származó bevételként. A részesedés bekerülési értéke ráfordításként jellemzően akkor jelenik meg, ha például a részesedésre értékvesztés kerül elszámolásra, eladják a részesedést, térítés nélkül átadják, vagy tőkeleszállítás történik tőkekivonással, stb.

Amikor a román cégbíróság bejegyezte a tőkeemelést a román vállalatnál – a számviteli törvény 49. §-a (1) bekezdésének az előírása alapján - a magyar társaságnál az átutalt pénzt a részesedés bekerülési értékeként kell kimutatni. Az új részesedés bekerülési értéke a jegyzett tőkébe és a tőketartalékba adott vagyoni hozzájárulást is tartalmazza.