Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

48/2023 Precíziós támogatás elszámolása

A 2253-as szja bevallás kitöltési útmutatója szerint:

Támogatások elszámolása

A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak – jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított – olyan támogatás minősül, amit a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett, vagy a tevékenység megvalósulásának ellenőrzése után kap. Idetartoznak továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához, és a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások.[328]

Az önálló tevékenységhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatásnak azt a részét kell az adóévben megszerzett bevételként figyelembe venni, amely egyenlő a támogatás felhasználásával teljesített kiadás alapján az adóévben elszámolt költségek – ideértve az értékcsökkenési leírást is – összegével[329].

A 06. számú NAV által kiadott A mezőgazdasági őstermelők adózása című információs füzet 12. oldalán szerepel a támogatások bevételként történő figyelembe vételével kapcsolatban az alábbi:

A támogatások
Nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott – jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított – támogatás összegét. Az őstermelőknél ezeket a támogatásokat tehát sem a bevételi értékhatár, sem a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni.
Ez vonatkozik a költségek fedezetére vagy a fejlesztési célra folyósított támogatásokra is. Ilyen támogatás a jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás, amelyet a magánszemély kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap. Ide tartozik a tevékenység megvalósulásának ellenőrzését követően juttatott, továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához, gazdaságalapításához valamint a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások.

Tehát a annyi értékcsökkenés szerepeltethető, amelynek számítási alapja a gép bekerülési értéke - a kapott támogatás összege.