Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

52/2023 családi gazdaság földterületeinek átadása Kft. tulájdonába

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

szóló tv. szerint:

A tulajdonszerzési jogosultság

10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

5. §

2. pont: belföldi természetes személy: a magyar állampolgár.

Összefoglalva tehát a tagok földterületeit NEM lehet Kft. tulajdonába átvinni!