Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

61/2023 Szolgáltatás teljesítés helye

A részvételi díj tekintetében a teljesítés helyét az Áfa tv. 42. §-a alapján kell meghatározni, ha a résztvevő áfaalany (akár EU-s, akár harmadik országbeli áfaalany).

Amennyiben a résztvevő nem áfaalany, akkor a teljesítés helyére az Áfa tv. 43. § (1) bekezdés d) pontja vonatkozik.

Mindkét jogszabályi rendelkezés alapján belföldön teljesített szolgáltatás valósul meg, amelyet 27 %-os mértékű áfa terhel.