Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

64/2023 Tervezés ÁFA megítélése osztrák megrendelés, román helyszín

Álláspontom szerint a szóban forgó szolgáltatás a A TANÁCS 1042/2013/EU végrehajtási rendeletének 31a. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, amely az ingatlan fekvése szerinti tagállamban, jelen esetben Romániában adóztatható áfa vonatkozásában.

Ezt a szabályt az Áfa tv. 39. §-a tartalmazza.

Ennélfogva a szolgáltatás áfa tekintetében Magyarországon nem adóztatható, ezért az Áfa tv. alapján áfa nem számítandó fel.

Nincs szó adómentességről, mivel az Áfa tv. kizárólag olyan ügyleteket mentesíthet az áfa alól, amelyek esetében a teljesítés helye Magyarország területére esik.

Azonban meg kell vizsgálni, hogy Romániában az áfa fizetésére a magyar tervező cég és az osztrák cég (mint megrendelő) viszonylatában mely fél kötelezett.

Feltételezésem szerint az osztrák cég nem nyilvántartásba vett áfaalany Romániában, így megrendelő minőségében a fordított adózás szabályai alapján az áfa fizetésére nem képes (kötelezett) Romániában.

Ha ez a helyzet, akkor csak az egyenes adózás lehet irányadó, ezért a magyar tervező cégnek kell áfaalanyként regisztrálni Romániában, s köteles a román áfaalanyként számlázni az osztrák cég felé, a román szabályok szerinti áfát kell felszámítania az osztrák cég felé.

A magyar tervező cég alvállalkozói úgyszintén Romániában teljesítenek.

A román szabályok alapján kell megvizsgálni, hogy a magyar tervező cég, vagy alvállalkozója köteles áfa fizetésére Romániában.

Amennyiben a magyar tervező cég az előzőleg leírtak alapján kénytelen Romániában áfaalanyként regisztrálni, akkor meg kell vizsgálni, hogy mint román áfaalany a fordított adózás alapján ő kötelezett-e a fizetendő áfa megállapítására.

Ha igen, akkor az alvállalkozók magyar adószámuk alatt számlázhatnak, áfa felszámítása nélkül, a számlán az “Az Áfa tv. területi hatálya alá nem esik.” hivatkozást javasolt feltüntetni.

Abban az esetben, ha a román áfa szabályok szerint az egyenes adózás irányadó, akkor a magyar tervező cég alvállalkozói is kötelesek áfaalanyként regisztrálni a román adóhatóságnál, s román adószám alatt a román szabályok szerinti áfát kötelesek felszámítani a magyar tervező cég felé, amelyet a magyar tervező cég román áfaalanyként levonható adóként elszámolhat.

A román áfa szabályok vélhetően nem engedik meg a fordított adózást, akkor sem, ha a magyar tervező cég és az alvállalkozói egyaránt regisztráltak áfaalanyként a román adóhatóságnál, de ezzel kapcsolatban javasolt a román szabályozást áttekinteni.