Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

65/2023 Egyéni vállalkozó szabályzatai, bejelentési kötelezettsége

Az egyéni vállalkozás indítását követően a NAV az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejelentett adatokról a vállalkozó székhelye szerint illetékes gazdasági kamarát is értesíti ugyan, de ettől függetlenül a bejegyzési kérelmet a kamarai nyilvántartásba a vállalkozónak külön kamarai űrlapon kell benyújtania az illetékes területi gazdasági kamarához 5 munkanapon belül. Ugyanez az eljárás a székhely/telephely szerint illetékes önkormányzat esetében is: itt is be kell bejelentkezni az iparűzési - és esetleg más helyi adó - hatálya alá.

A Pmt. ( 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) és a Kit. (az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény) hatálya kiterjed a könyvviteli szolgáltatókra is, ezért a tevékenység megkezdését követő 5 munkanapon belül a VPOP_KSZ17-es elektronikus nyomtatványon be kell jelentenie magát, mint olyan személyt, aki szükség esetén megteszi a Pmt. vagy a Kit. szerinti bejelentést a NAV PEI felé.

Ha megkapta a NAV visszaigazolását a sikeres bejelentkezésről, hozzáférést is kell igényelnie a TTNY-hez (tényleges tulajdonosi nyilvántartás). Ezt az AFADREG elektronikus nyomtatvány NAV-hoz történő benyújtásával igényelheti. A Pmt. és a Kit. értelmében nem köthet szerződést és nem nyújthat könyvelési (vagy más, a Pmt. és a Kit. hatálya alá tartozó) szolgáltatást addig, amíg a fenti törvényekben előírt ügyfél azonosítási eljárásokat el nem végzi.

A Pmt. és a Kit. előírja a saját belső szabályzat - kezdő szolgáltató esetében - 45 napon belüli elkészítésének kötelezettségét is. Ehhez a PTEI (Pénzmosás és Terrorozmusfinanszírozás Elleni Iroda) a honlapjáról letölthető típusszabályzatot bocsát a könyvelési szolgáltatást végző rendelkezésére, amelynek egyes fejezeteit a könyvelő saját működésének megfelelően kell kitöltenie.

Ezt a szabályzatot be kell nyújtani jóváhagyásra a PTEI felé az e-papír szolgáltatás igénybe vételével - címzett a NAV Központi Irányítása.