Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

66/2023 Őstermelő beérkező számlák kezelése

A mezőgazdasági őstermelő az 1995. évi CXVII. személyi jövedelemadóról szóló tv. 5. számú melléklete szerinti alap és részletező nyilvántartásokat köteles vezetni hasonlóan az egyéni vállalkozóhoz, az őstermelői tevékenységből származó jövedelme utáni adókötelezettsége meghatározásához.

Alapnyilvántartás lehet a pénztárkönyv és a naplófőkönyv (ezt a számviteli tv. szerinti adattartalommalaz egyszeres könyvvitel rendszerében), a bevételi és költségnyilvántartás, valamint a bevételi nyilvántartás, továbbá az értékesítési betétlap. A kérdéshez kapcsolódó részletező nyilvántartás az 5.melléklet II. Rész 3. pontja szerinti Tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása, valamint a 4. pontja szeinti

A beruházási és felújítási költség-nyilvántartás. Ebben kell vezetni azon beruházási szállítói számlákat, amelyek az állattartó telep létrehozásával kapcsolatban felmerültek. Tehát ezen számlák nem számolhatóak el tárgyévi költségként, hanem egyéb kiadásként kell könyvelni a szállítóval, vagy a pénztárral szemben.

Majd a beruházás befejezésekor el kell készíteni az aktiválási jegyzőkönyvet a rendeltetésszerű használatbavételkor. Ekkor kivezetjük a Beruházási nyilvántartásból az aktiválandó bekerülési értéket, és ezt bevezetjük a Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásába.

Majd a hasznos élettartam alatt évente elszámoljuk utána az értékcsökkenési leírást költségként. Ha vissza nem térítendő támogatást is kapunk, akkor a támogatás összegével azonos összeget a támogatás folyósításának évében értékcsökkenési leírási költségként kell elszámolni.

A fennmaradó bekerülési értékre a következő években az Szja.tv. 11.melléklete szerinti kulcsokkal kell elszámolni az értékcsökkenési leírást(maradványérték az Szja tv-ben nincs!).