Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

68/2023 Deviza kölcsön kamata

Mivel a Kft. tulajdonosa kapcsolt félnek számít, ezért a devizában a tulajdonosnak adott kölcsönre a piaci kamatot kell felszámítani. Piaci kamat mértéke pl. mekkora kamatra tudna devizás szabad felhasználású kölcsönt felvenni a tulajdonos a bankjától magánszemélyként.

Az Szja tv. 72.§-a szerint:

Kamatkedvezményből származó jövedelem

72. § (1) Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével – ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal – kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény). A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére – ha a követelés értékpapír-kölcsönzésből származik, akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos piaci értékére – vetítve kell kiszámítani.

(2) A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja a kamatkedvezmény 1,18-szorosa. Az adót a kifizető adóévenként, az adóév utolsó napjára – ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára – megállapítja, valamint a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezések szerint megfizeti, illetve bevallja. Az osztalékelőleg kifizetésének adóévére az osztalékadóelőleg alapján keletkező kamatkedvezményből származó jövedelmet a kifizető a beszámoló elfogadásának napján állapítja meg, egyebekben az előző rendelkezések szerint jár el.”

k%C3%A9p.png

Attól függően tehát, hogy milyen időszakra számítják fel a kamatot, a fenti százalékok +5%-al kell számolni ahhoz, hogy ne kelljen a kamatkedvezményből származó jövedelemre szja-t és szochót fizetni a Kft-nek.