Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

70/2023 Szakszervezet ajándékutalvány adózás

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

70. § (1) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:

(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül az adóévben reprezentáció és üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat.

(5) Ha a kifizető egyesület (ennek minősül a szakszervezet is!), köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is), a (4) bekezdéstől eltérően mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

Reprezentáció, üzleti ajándék (Szja tv. 3. § 26. és 27. pont, 70. § (4) és (5) bekezdés)

‌Mind a reprezentáció, mind az üzleti ajándék minden szakszervezet életében előfordul és fontos tudni, hogy kell-e ezek után adót fizetni vagy sem, és ha igen akkor mennyit és milyen módon.

A reprezentáció és az üzleti ajándék fogalmát nagyon pontosan meghatározza az Szja tv. és gyakorlatilag minden szónak jelentősége van. A reprezentáció fogalma a következő:

„a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.)”

Vizsgáljuk meg, hogy mik azok a dolgok, amikre figyelni kell a fenti fogalommeghatározásnál.

„a juttató tevékenységével összefüggő” esetünkben ez azt jelenti, hogy az az esemény, amin a reprezentáció nyújtása történik, az a szakszervezetünk céljaival, tevékenységével összhangban áll. Például egy autószerelő szakszervezet ne nagyon akarjon baba-mama kiállítást szervezni és az azon felmerült étel-ital számlákat elszámolni reprezentációként, hiszen az esemény nem illik ennek a szakszervezetnek a profiljába.

Az „üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény” is fontos meghatározás, hiszen egy színtiszta zenés party nem nagyon tud üzleti, hivatali eseménynek minősülni. Esetünkben egy taggyűlés, egy küldött gyűlés, egy munkástalálkozó, elnökségi ülés, egy bértárgyalás a munkáltatóval, vagy értekezlet viszont már hivatalinak minősül, főleg, ha hivatalos meghívó vagy program is rendelkezésre áll.

„állami, egyházi ünnepek alkalmával”: Magyarország Alaptörvénye szerint egy állami ünnep van, mégpedig az augusztus 20-a. Emellett viszont több egyházi ünnepünk is van, például az újév napja, Vízkereszt, Nagypéntek, Húsvétvasárnap, Pünkösdvasárnap, Mindenszentek, Karácsony. Az ezen az alkalommal szervezett eseményen nyújtott vendéglátás és szolgáltatás már reprezentációnak minősül. Viszont egy Mikulás-party már nem tartozik ebbe a körbe.

Fontos, hogy reprezentációként csak a vendéglátás (étel, ital) költségei, valamint az adott eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram) költségei számolhatóak el. Az olyan kiadások, amelyek nem kapcsolódnak az adott eseményhez, nem számolhatóak el a reprezentáció között.

A törvény kiemeli azt is, hogy ha az adott reprezentációs kiadásról akár közvetve is megállapítható, hogy nem volt üzleti célú, vagy nem volt a juttató tevékenységével összefüggésben, akkor az nem minősül reprezentációnak.

Összefoglalva véleményem szerint Karácsonyra adómentesen adható a 3000 Ft-os Líra utalvány és a fél kg szaloncukor is.

Fontos, hogy az átadásról készítsünk nyilvántartást, és írassuk alá a tagokkal is az átvételt.