Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

71/2023 társaság csatlakozási pont létesítés számlázása

A vázolt esetben a lebonyolító társaságnak (továbbiakban: lebonyolító) az Áfa tv. 15. §-át kell alkalmaznia, amelynek értelmében az elosztói engedélyes a lebonyolító részére szolgáltatást nyújt, a lebonyolító ugyanezt a szolgáltatást nyújtja tovább a többi társaság részére.

Egyetértek Önnel, hogy a lebonyolítónak a többi társaságtól kapott pénzösszegekről előlegszámlát kellett kiállítani.

Amennyiben a lebonyolító a többi társasággal nem állapodott meg részteljesítésekben, akkor a teljesítés időpontja a projekt teljesítése (amikor az elosztói engedélyes teljesít a lebonyolító felé), s a végszámlát a teljesítéskor kell kiállítani.

A számviteli elszámolás független a számlázásra vonatkozó, az Áfa tv-ben rögzített szabályoktól, a számviteli elszámolás módja nem befolyásolja a számlázásra vonatkozó szabályokat.

Álláspontom szerint a lebonyolítónak a számviteli elszámolás során a projektelszámolás szabályait kell alkalmaznia, mivel a több társaság felé az általuk meghatározott feltételek mellett (vonatkozó jogszabályi rendelkezésben meghatározott szabályok szerint) köteles teljesíteni.