Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

72/2023 A helyjegy adómentes juttatás-e?

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

“3. §

(1) A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)–(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló

a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,”

A munkáltató a bérlet vagy menetjegy árának 86%-át köteles megtéríteni, a jeggyel, bérlettel való elszámolás ellenében. Nem szükséges számla alapján történő elszámolás, mivel nem a teljes menetjegy árát kell megtéríteni.

Az szja- törvény nem zárja ki a vasút 1. osztályát sem, akár az ide szóló jegy is megtéríthető. Az utazási jegyhez tartozik a pótjegy, helyjegy is.

Ha a vonatjegy csak a pótjeggyel együtt alkalmas a munkába járásra, a térítési kötelezettség a pótjegyre is vonatkozik.

Szja tv. 25. § (2) A nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet – figyelemmel a (3)–(4) bekezdés rendelkezéseire is – a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén

a) az utazási bérlettel, az utazási jeggyel történő, az említett kormányrendelet által előírt elszámolás ellenében, legfeljebb a bérlet, a jegy árát meg nem haladó értékben (ideértve azt az esetet is, ha a juttatás a munkáltató nevére szóló számla ellenében történő térítés formájában valósul meg).