Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

74/2023 Devizás könyvvezetésre áttérés jegyzett tőke

A számviteli törvény 145. §-a (6) bekezdésének az előírása alapján devizás könyvvezetésre csak és kizárólag az üzleti év mérlegfordulónapjával lehet áttérni, év közbeni áttérés nem lehetséges. Így ha a kérdésben szereplő cég naptári éves üzleti évű, akkor december 31-ével térhetett volna át eurós könyvvezetésre (azaz a jogásznak a nov. 2-ai módosítás alapján dec. 31-es hatállyal kellett volna az eurós jegyzett tőkét bejegyeztetni a cégbíróságon). Így a cég eljárása ellentétes a számviteli törvénnyel.

A Ft-ban elkészített beszámolót (amiben Ft-os a jegyzett tőke is mint minden más tétel) a számviteli törvény 145-146.§-a alapján euróra át kell számolni, és az átszámított eurós nyitómérleggel kell megnyitni.

Az eurós nyitómérlegben azt a jegyzett tőkét kell beírni, amit a cégbíróság bejegyzett. Ha a mérlegfordulónapi MNB árfolyammal átszámított Ft-os jegyzett tőke euró összege eltér a cégbíróságon bejegyzett euró összegétől, akkor a számviteli törvény 149. § (2) bekezdésének előírása alapján nyereségjelleg estén a tőketartalékot kell növelni, veszteség jelleg esetén pedig a tőketartalékot kell csökkentetni annak pozitív összegéig, azt meghaladón pedig az eredménytartalékot kell csökkenteni.