Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete
Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete

45/2023 Forgalom növelése érdekében adott promociós ajándék ÁFA járulékok

A leírtak alapján a termékek beszerzése kifejezetten abból a célból történik, hogy azokat a vásárlásokat lebonyolító személy(ek) részére ingyenesen átadják.

A megjelölt személyek részére történő ingyenes átadás nem tekinthető a termékek gazdasági tevékenység érdekében való felhasználásának, ezáltal azok beszerzését terhelő áfa levonható adóként nem számolható el.

Adólevonási jog hiányában az ingyenes átadás után az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése alapján adófizetési kötelezettség nem keletkezik.

A Tao tv. 3. sz. melléklet B) rész 16. pontja szerint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott reprezentáció, üzleti ajándék címen személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt juttatás.

Ez a minősítés vonatkozik a reprezentációt, üzleti ajándék után fizetendő közterhekre (szja, szoc.ho) is.

Az üzleti ajándék szja és szocho közterhe jól került megállapításra. Az üzleti ajándékra költött kiadások egyes meghatározott juttatásnak minősülnek [szja tv. 70. § (4) bekezdés], amelyek után 1,18-szoros szorzóval 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót, összesen 33,04 százalék közterhet kell fizetni.